Convocatòria de sessió ordinària del ple de l’ajuntament d’Alaquàs per al 27 de setembre de 2012

Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament d’Alaquàs.
Dia: 27 de setembre de 2012
Hora: 20:00 h.
Lloc: Saló de plens
Ordre del dia

11.1. Aprovació de l’acta corresponent a  la sessió celebrada el dia 26 de juliol de 2012.

11.2. Correspondència oficial.

11.3. Informe trimestral de tresoreria i intervenció (segon trimestre 2012) en  compliment dels terminis previstos en la Llei  15/2010.

11.4. Nou Pla General d’Ordenació  Urbana del municipi d’Alaquàs. Adaptació del  contingut del mateix a la memòria ambiental  emesa per comissió d’avaluació ambiental  de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i  Medi Ambient, i introducció de distintes  modificacions i esmena d’errors. Proposta  d’aprovació inicial i exposició pública del  document resultant.

11.5. Aprovació del Conveni de cessió  d’explotació de l’ecoparc Alaquàs–Aldaia.

11.6. Aprovació del compte general  corresponent a l’exercici 2011.

11.7. Proposta d’aprovació del Conveni  de Col•laboració entre aquest Ajuntament i  FEVECTA per a donar suport a la iniciatives  de les cooperatives a Alaquàs.

11.8. Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança municipal de la prestació del servei d’educació infantil a la  primera infància (0 a 3 anys) d’aquest  Ajuntament.

11.9. Moció d’Alcaldia sobre el nou  municipalisme.

11.10. Moció d’Alcaldia sobre premis  Castell d´Alaquàs (9 d’octubre).

MOCIONS DELS GRUPS  MUNICIPALS

PRECS I PREGUNTES

 

Arxivat en: General, Participació i Transparència

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *