El BLOC-ELS VERDS d’Alaquàs proposa que l’Ajuntament no cobre les plusvàlues a les famílies afectades per execucions hipotecàries.

Forment creu “sagnant i injust” el pagament de la plusvàlua municipal en els casos de desnonament

El BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS proposa eliminar el pagament d’aquest impost a afectats per l’execució de la hipoteca bancària El regidor del BLOC-ELS VERDS, Vicent Forment considera “sagnant i injust” que l’Ajuntament mantinga en casos de desnonament l’impost sobre el valor dels terrenys de naturalesa urbana, conegut com a plusvàlua municipal.

El BLOC-ELS VERDS, ha presentat aquest mateix matí per registre d’entrada de l’Ajuntament dues propostes de modificació de les ordenances fiscals una primera destinada a eliminar el pagament de la plusvàlua municipal en casos concrets com són els afectats per desnonament i una altra perquè aquesta siga assumida per les entitats bancàries en els casos de dació en pagament. Forment demana al govern socialista que siga “sensible” a la iniciativa plantejada pel BLOC-ELS VERDS per al seu debat en el pròxim ple, que pretén “pal·liar en cara que sigaparcialment  els efectes de la crisi, que està causant estralls i que ha situat la xifra d’aturats a Alaquàs en 4.400 persones i un 10,38% d’augment en l’últim any”.

La proposta és una de les conclusions de la Jornada Participativa, oberta a la participació de la ciutadania i col·lectius locals per a estudiar la proposta d’Ordenances Fiscals, que va realitzar la coalició fa unes setmanes i la mateixa va ser analitzada la passada setmana, amb representants de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques de l’Horta Sud.

“Es tracta que persones que no poden pagar la seua hipoteca no tinguen damunt que pagar aquest impost municipal. És una mesura de justícia i esperem que l’equip de govern del PSOE siga sensible per a la seua aprovació en el pròxim ple”, va afirmar Vicent Forment.

 

El BLOC-ELS VERDS de Alaquàs  propone que el Ayuntamiento no cobre las plusvalías a las familias afectadas por ejecuciones hipotecarias

Forment cree “sangrante e injusto” el pago de la plusvalía municipal en los casos de desahucio

El  BLOC-ELS VERDS D’ALAQUÀS  propone eliminar el pago de este impuesto a afectados por la ejecución de la hipoteca bancaria El concejal del BLOC-ELS VERDS, Vicent Forment  considera “sangrante e injusto” que el Ayuntamiento mantenga en casos de desahucio el impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como plusvalía municipal.

El BLOC-ELS VERDS, ha presentado esta misma mañana por registro de entrada del Ayuntamiento  dos propuestas de modificación de las ordenanzas fiscales  una primera destinada a eliminar el pago de la plusvalía municipal en casos concretos como son los afectados por desahucio y otra para que esta sea asumida por las entidades bancarias en los casos de dación en pago.   Forment  pide al gobierno socialista que sea “sensible” a una iniciativa planteada por el BLOC-ELS VERDS para su debate en el próximo pleno, que pretende “paliar aunque sea parcialmente los efectos de la crisis, que está causando estragos y que ha situado la cifra de parados en Alaquàs en 4.400 personas y un 10,38% de aumento en el último año”.

La propuesta es una de las conclusiones de la Jornada Participativa, abierta a la participación de la ciudadanía y colectivos locales para estudiar la propuesta de Ordenanzas Fiscales, que realizó la coalición hace unas semanas y la misma fue analizada la pasada semana, con representantes de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de l’Horta Sud.

“Se trata de que personas que no pueden pagar su hipoteca no tengan encima que pagar este impuesto municipal. Es una medida de justicia y esperamos que el equipo de gobierno del PSOE sea sensible para su aprobación  en el próximo pleno”, afirmó Vicent Forment.

2011.11.13 Proposta Modificació Ordenances Fiscals

Publicacions digitals: NOU HORTA OEST, EL PERIODIC,

Arxivat en: Economia i Ocupació, General, Sanitat i Benestar Social

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *