El Bloc – Els Verds demana que es replanten tots els escocells buits d’Alaquàs.

Forment: “L’Ajuntament substitueix els arbres i palmeres mortes per ciment, empobrint la qualitat urbana dels carrers d’Alaquàs”

El portaveu del Grup Municipal del Bloc – Els Verds en l’Ajuntament d’Alaquàs, Vicent Forment, va demanar hui a l’equip de govern municipal que es replanten arbres en tots els escocells buits que existeixen actualment en la població, amb l’objectiu, no solament de millorar l’estètica dels carrers d’Alaquàs, sinó també augmentar la massa arbòria del nostre poble.

Forment ha proposat a l’alcaldessa, Elvira Garcia, que done les instruccions necessàries, perquè es puga disposar informació permanent sobre la quantitat i qualitat de la massa arbòria de la ciutat, la qual cosa repercuteix a augmentar la qualitat de l’aire i de vida dels ciutadans.

En aquest sentit, va insistir que, independentment de disposar d’aquesta informació detallada, “és necessari que es duga a terme la replantació d’arbres en els escocells buits com més prompte millor”.

Per a Forment, el disseny actual de les ciutats tendeix a reduir el nombre d’arbres presents en les mateixes, la qual cosa empobreix els paisatges urbans, així que la repoblació dels escocells buits i la plantació de nous arbres serien mesures positives per a l’increment de la superfície arbrada a Alaquàs.

En l’actualitat, és fàcil trobar nombrosos escocells buits en Camí Vell de Torrent, Vicent Andrés Estellés, Miguel Hernández i, en general, en tots els barris de la ciutat, una situació “que cal esmenar pel bé de la qualitat de vida i de l’enriquiment del paisatge urbà”.

Al mateix temps Forment ha manifestat que, en cas que els arbres s’eliminen perquè afecten als veïns, com va ocórrer recentment en la Placeta de Sant Roc, el Bloc – Els Verds advoca perquè “siguen substituïts gradualment i procurant que siguen trasplantats i no talats”

El Bloc – Els Verds pide que se replanten todos los alcorques vacíos de Alaquàs.

Forment: “El Ayuntamiento sustituye los árboles y palmeras muertas por cemento, empobreciendo la calidad urbana de las calles de Alaquàs”

El portavoz del Grupo Municipal del Bloc-Els Verds en el Ayuntamiento de Alaquàs, Vicent Forment, pidió hoy al equipo de gobierno municipal que se replanten árboles en todos los alcorques vacíos que existen actualmente en la población, con el objetivo, no sólo de mejorar la estética de las calles de Alaquàs, sino también aumentar la masa arbórea de nuestro pueblo.

Forment ha propuesto a la alcaldesa, Elvira Garcia, que de las instrucciones necesarias,  para que se   pueda  disponer información permanente sobre la cantidad y calidad de la masa arbórea de la ciudad, lo que repercute en aumentar la calidad del aire y de vida de los ciudadanos.

En este sentido, insistió en que, independientemente de disponer de esta información detallada, “es necesario que se lleve a cabo la replantación de árboles en los alcorques vacíos cuanto antes”.

Para Forment, el diseño actual de las ciudades tiende a reducir el número de árboles presentes en las mismas, lo que empobrece los paisajes urbanos, así que la repoblación de los alcorques vacíos y la plantación de nuevos árboles serían medidas positivas para el incremento de la superficie arbolada en Alaquàs.

En la actualidad, es fácil encontrar numerosos alcorques vacíos en Camí Vell de Torrent, Vicent Andrés Estellés, Miguel Hernàndez y, en general, en todos los barrios de la ciudad, una situación “que es preciso subsanar por el bien de la calidad de vida y del enriquecimiento del paisaje urbano”. 

Al mismo tiempo Forment ha manifestado que, en caso de que los árboles se eliminen porque afecten a los vecinos, como ocurrió recientemente en la Placete de Sant Roc, el Bloc – Els Verds  aboga porque “sean sustituidos paulatinamente y procurando que sean transplantados y no talados”

Arxivat en: General, Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *