El Bloc-Els Verds d’Alaquàs reclama un pla anual de replantat d’arbres.

Forment denuncia la poca sensibilitat de l’Alcaldessa amb el medi ambient perquè en comptes de plantar arbres utilitza el ciment.

 
El Bloc-Els Verds en l’Ajuntament d’Alaquàs, ha presentat una moció al ple, en la que sol·licita que en el termini màxim de quatre mesos, l’equip de govern, realitze un pla anual de substitució de tots els arbres que han desaparegut en els últims temps dels carrers d’Alaquàs.

 
El portaveu de la coalició, en l’Ajuntament, Vicent Forment, considera que la decisió de no reposar els arbres que falten es pot considerar com una falta de respecte a la ciutadania.

 
Forment, recorda que el grup municipal del Bloc-Els Verds d’Alaquàs, ja va sol·licitar a l’inici de l’any mitjançant una pregunta en el ple, la reposició de tots els escocells buits, sense que fins el moment l’equip de govern haja realitzat res sobre aquest tema.

 
Segons Forment, podem observar en diversos punts de la població com on existia un arbre tallat, en comptes de reposar-ho el que se li ha ocorregut a l’equip de govern socialista, és tapar l’escocell buit amb ciment.

Forment insta a l’Alcaldessa d’Alaquàs a que complisca amb la seua obligació i no consentisca la deixadesa que demostren alguns dels seus regidors, que no estan complint amb el seu treball.

 
Per a Forment, el disseny actual de les ciutats tendeix a reduir el nombre d’arbres presents en les mateixes, la qual cosa empobreix els paisatges urbans, així que la repoblació dels escocells buits i la plantació de nous arbres serien mesures positives per a l’increment de la superfície arbrada a Alaquàs, per la qual cosa esperem que la moció que hem presentat, siga aprovada el dijous en el ple, per tots els grups municipals.

 

EL BLOC-ELS VERDS DE ALAQUÀS SOLICITA UN PLAN ANUAL DE REPLANTADO DE ARBOLES

Forment denuncia la poca sensibilidad del la Alcaldesa con el medio ambiente porque en vez de plantar árboles utiliza el cemento.

El Bloc-Els Verds en el Ayuntamiento de Alaquàs, ha presentado una moción al pleno, en el que solicita que en el plazo máximo de cuatro meses, el equipo de gobierno, realice un plan anual de sustitución  de todos los arboles que han desaparecido en los últimos tiempos de las calles de Alaquàs.

El  portavoz de la coalición, en el Ayuntamiento, Vicent Forment, considera que la decisión de no reponer los arboles que faltan se puede considerar como una falta de respeto a la ciudadanía..

Forment, recuerda que el grupo municipal del Bloc-Els Verds de Alaquàs, ya solicitó a principios de año mediante una pregunta en el pleno, la reposición de todos los alcorques vacios, sin que hasta la fecha el equipo de gobierno haya realizado nada al respecto.

Según Forment,  podemos observar en varios puntos de la población  como donde existía un árbol cortado, en vez de reponerlo lo que se le ha ocurrido al equipo de gobierno socialista, es tapar el alcorque vacio con cemento.

Forment insta a la Alcaldesa de Alaquàs a  que cumpla con su obligación y no consienta la dejadez que demuestran algunos de sus concejales, que no están cumpliendo con su trabajo.

Para Forment, el diseño actual de las ciudades tiende a reducir el número de árboles presentes en las mismas, lo que empobrece los paisajes urbanos, así que la repoblación de los alcorques vacíos y la plantación de nuevos árboles serían medidas positivas para el incremento de la superficie arbolada en Alaquàs, por lo que esperamos que la moción que hemos presentado, sea aprobada el jueves en el pleno, por todos los grupos municipales.

 

Arxivat en: Urbanisme i Medi Ambient

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *