SOM UN AJUNTAMENT TRANSPARENT?

No ho som, segons el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.

El passat 9 de desembre Compromís per Alaquàs, Canviem Entre tots i Esquerra Unida presentaren una reclamació al Consell de Transparència perquè consideraven que no es complia la llei de transparència en un tema molt concret, el recull de premsa. El recull és un document elaborat per personal funcionariat de l’Ajuntament que consistix en recopilar les notícies de diferents mitjans de comunicació referides al poble d’Alaquàs. Fins el final de la legislatura passada, els partits de l’oposició tenien accés a aquesta documentació, fins que el govern municipal va donar l’ordre de no compartir-la amb ningú, malgrat que es realitzava amb mitjans públics i no hauria de ser, per tant, exclusiva del regidors i regidores del PSOE, equip de govern.

En 5 ocasions els diferents grups municipals, en solitari o en conjunt, han reclamat l’aplicació de la transparència en relació al recull de premsa, mitjançant escrits dirigits a l’Alcaldessa, amb mocions o amb peticions d’informes. En totes les ocasions, la resposta ha sigut negativa. Per aquesta raó, els grups municipals s’adreçaren al Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana per demanar una resolució al respecte.

Després d’una sèrie d’antecedents i de fonaments jurídics (nou en total) la resolució es pronuncia donant la raó als grups municipals en la seua reclamació. Les resolucions del Consell són vinculants, el que significa que són d’obligat compliment. Així mateix, la resolució dóna per finalitzada la via administrativa i explica que l’Ajuntament d’Alaquàs pot interposar un recurs contenciós-administratiu al Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en un termini de dos mesos.

Per a Compromís, Canviem Entre Tots i Esquerra unida, aquesta és una prova més de l’actitud tancada i gens transparent de l’Equip de Govern, que sols reacciona quan es veu obligat per sentències i resolucions en els tribunals.

Arxivat en: Participació i Transparència

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *